wtorek, 23 października 2012

SSquared photography


SSquared tworzy dwóch fotografów pasjonatów - Slavo Janowski i Stefano Canali. Fotografią bawią się od kilku lat, szczególnie upodobali sobie technikę długiej ekspozycji. Dzięki tej technice można zapisać wiele chwil naraz, z nocy zrobić dzień, uchwycić świat odległy i odrealniony, którego ludzkie oko nigdy nie dostrzeże.
"Proces tworzenia rozpoczyna się od precyzyjnych, matematycznych pomiarów by użyć właściwych filtrów, przesłony, czasu naświetlania, od dylematów f/8 czy f/11, 25 sekund czy 25 minut, a kończy niejednokrotnie impresjonistycznym obrazem przy którym ścisłe myślenie zamienia się w emocje. I jako, że trudno przewidzieć efekt końcowy, czyni to technikę tę fascynującą podróżą w nieznane".


Dubai
© SSquared photography

Dubai
© SSquared photography

Dubai
© SSquared photography

Dubai
© SSquared photography

Dubai
© SSquared photography

Dubai
© SSquared photography

Dubai
© SSquared photography
Wenecja
© SSquared photography

Wenecja
© SSquared photography

Wenecja
© SSquared photography

Wenecja
© SSquared photography

Wenecja
© SSquared photography

Wenecja
© SSquared photography
Landscape
© SSquared photography

Landscape
© SSquared photography

Landscape
© SSquared photography

Landscape
© SSquared photography

Landscape
© SSquared photography

Landscape
© SSquared photography

Landscape
© SSquared photography

sobota, 6 października 2012

Krystyna Łyczywek - fotografie


Urodzona w Poznaniu, od l945 roku mieszka w Szczecinie, romanistka, tłumacz literatury francuskiej, artysta fotografik, dziennikarz

1953-l963  założyciel, viceprezes i prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego
l963-1975  vprezes Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce
od 1964 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików
1970-2008 delegat Polski na kongresy FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fot.-członek

Komisji Statutowej, Jubileuszowej, referent prasowy Komisji ds. Młodzieży 25 lat
Organizator 5 Sympozjonów poświęconych historii fotografii polskiej, l7 Dialogów , interdyscyplinarnych oraz seminariów międzynarodowych w Polsce . Członek lub przewodnicząca  132 jury  konkursów i wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą
l977-2002 prezes oddziału szczecińskiego ZPAF

 WYSTAWY
1948-2012  - udział w ok.155 wystawach zbiorowych w Polsce i w innych krajach (nagrody i wyróżnienia)
ca 170 indywidualnych w Polsce, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, Niemczech, Rumunii, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech Tematem prac K.L. jest przede wszystkim człowiek ( m.i. „Ludzie na ulicach miast”,”Dzień powszedni Francji” „Podróże”, „Dzieci tego świata”, „Niepełnosprawni” oraz krajobraz  i architektura ( m.in.  ‘Szczecin lat 50.” „Szczecińskie fascynacje”, „Pomorze Zachodnie” „Chińskie impresje”, „Maroko”, „Bretania wczoraj i dziś”, „Krajobrazy morskie”, „Szczecin i Paryż inaczej”, „Dziennik prywatny 2004”, „ Jeden dzień w Warszawie”) ,”60 lat fotografowania  r.2009 „

PUBLIKACJE
około 1700 zdjęć opublikowanych w folderach turystycznych, czasopismach, książkach
i albumach  oraz książki autorskie  m.in. „Diaporama”, „Od kropli wody do oceanu”, „Rozmowy o fotografii” t.1,2,3

ARTYKULY
Około l600 artykułów   w prasie polskiej  i zagranicznej (  czeskiej, francuskiej, bułgarskiej, ,
hiszpańskiej, holenderskiej, niemieckiej, szwajcarskiej, węgierskiej,  włoskiej )

Prace K.Łyczywek znajdują się w  zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu, Muzeum Ludwiga w
Kolonii, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i w Bievres, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą m.in. w Japonii i w Nowym Jorku

Hasło Krystyna Łyczywek  zamieszczone zostało w „Międzynarodowej Encyklopedii Fotografów od r.l839 do czasów dzisiejszych”  - wyd. Auer-Auer Szwajcaria  oraz w  „Antologii Fotografii Polskiej l839-l989”  wyd. Lucrum  ( Polscy fotografowie) Poza tym dwie prace magisterskie na jej temat zostały obronione w Częstochowie w r. 1994 i w Łodzi w r, 2004. Z pośród wielu odznaczeń najbardziej aktualne bo z r. 2010 to złoty medal GLORIA ARTIS przyznany za zasługi dla rozwoju kultury przez Ministra Kultury.

 KRYSTYNA ŁYCZYWEK W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ NIE TYLKO SZCZECINA
W Szczecinie i Zachodniopomorskiem nie ma drugiej osoby w kręgu artystów – oczywiście nie tylko fotografików – która świadomie od 1945 r. po dzień dzisiejszy tak twórczo uczestniczy w życiu duchowym miasta i regionu.
Pani Krystyna Łyczywek urodziła się w Poznaniu i tam wychowała, zdobyła wykształcenie, wrażliwość społeczną i intelektualną, a także w szczególności w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego postawę patriotyczną. Tam też poznała męża, Romana Łyczywka, pierwszego w historii polskiego adwokata w Szczecinie, a także zasłużonego organizatora polskiej kultury w obszarze tworzenia wydawnictwa „Polskie Pismo i Książka”, współredaktora i publicysty tygodnika „Szczecin”, zaangażowanego w proces polonizacji ziem zachodnich i północnych. Z nim właśnie w 1945 r. wraz z ekipą pierwszego polskiego prezydenta Szczecina inż. Piotra Zaremby przybyła do stolicy Pomorza Zachodniego. Krystyna Łyczywek towarzyszyła mężowi w jego kontaktach ze światem polityki, kultury, publicystyki. Poznawała twórczych ludzi, uwarunkowania ich działalności, sukcesów i porażek.
Początkowo fotografiką zajmowała się nieprofesjonalnie, łącząc te zainteresowania z rolą tłumacza i publicystki, a później organizując środowisko fotografików. Ta aktywność potwierdzona została w 1964 r. przyjęciem jej do Związku Polskich Artystów Fotografików. Do tego związku wniosła nie tylko swój talent i wrażliwość artystyczną, ale także dojrzałość obywatelską, społeczną, zdolności organizatorskie. Warto zwrócić uwagę, iż znajomość realiów społecznych Krystyny Łyczywek formowała się w warunkach przełomów polityczno-społecznych zachodzących w regionie od Października ’56 przez ferment związany z Marcem ’68, dramat Grudnia ’70 i porozumienia władzy ze stoczniowcami ze stycznia 1971 r., doniosłe wydarzenia Sierpnia ’80, stan wojenny, budowanie porozumień okrągłostołowych w latach 1988–1989 po proces transformacji ustrojowej, w wyniku której powstała III RP. Te doświadczenia potrafiła wykorzystać zarówno jako fotografik, jak i publicystka.
Przez całe dziesięciolecia, twórczo towarzysząc zachodzącym w regionie procesom, utrzymywała Krystyna Łyczywek kontakty z artystami-fotografikami, w tym także teoretykami tego ruchu w ważnych ośrodkach kultury Europy i Ameryki. Potrafiła swój dorobek twórczy odnieść do tradycji lokalnej, ale także wzorców uniwersalnych. Świadczą o tym chociażby materiały zebrane w pierwszym tomie książki „Fotografia zbliża. Antologia tekstów autorskich opublikowanych w latach 1956–1982”, a także w trzech tomach pracy „Rozmowy o fotografii”.
Warto dodać, iż ślad twórczości Krystyny Łyczywek jest zgoła imponujący. Przeszło 1700 zdjęć jej autorstwa opublikowano w albumach, książkach i czasopismach. Napisała też ponad 1400 artykułów dla prasy polskiej i zagranicznej oraz kilka książek i albumów. Prace Pani Krystyny znajdują się m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowym w Paryżu i w Bievres, w Muzeum Ludwiga w Kolonii, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz w prywatnych kolekcjach. W latach 1948–2010 prezentowała swoje prace w ok. 150 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą oraz ok. 170 ekspozycjach indywidualnych, zdobywając szereg nagrody i wyróżnienia. O Krystynie Łyczywek informacje zamieszczają encyklopedie m.in. „Międzynarodowa Encyklopedia od roku 1839” wyd. Auer–Auer Szwajcaria, „Antologia Fotografii Polskiej 1839–1989” wyd. Lucrum. Można uznać, iż zwieńczeniem zasług Krystyny Łyczywek jest przyznanie jej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP w 2010 r. złotego medalu Gloria Artis.
Sądzę, że tom drugi antologii „Fotografia zbliża” Krystyny Łyczywek będzie przygodą poznawczą, ważnym przypomnieniem problemów twórczych opartych o dziesiątki lat doświadczeń i przemyśleń Autorki. Praca ta jest niewątpliwie dowodem fascynującej energii Pani Krystyny, której plany twórcze sięgają następnych ważnych tematów.

Szczecin, sierpień 2012 r.                      prof.Kazimierz Kozłowski, Uniwersytet Szczeciński

Wykaz ważniejszych wystaw indywidualnych Krystyny Łyczywek
1957 „Osiedlajmy się na Ziemiach Zachodnich” w Szczecinie i na Kielecczyźnie.
1963–1965 „Dzień powszedni Francji” eksponowana w kilku miastach Polski i Francji, m.in. w Societé Française de Photographie w Paryżu.
1968–1969 „Ziemia Szczecińska” prezentowana w kilku miastach Polski i w Niemczech.
1987–1989 „Na ulicach Paryża” w 10 miastach Polski.
1990 „Menschen in den Straßen” w Kolonii.
1995–2011 „Maroko” w kilku miastach Polski.
1997 „Ludzie świata” i „Stettin nach dem Krieg” w Berlinie.
1998 „Chińskie impresje” w Szczecinie i w Warszawie.
2000 „Szczecin – my town” w Stanach Zjednoczonych.
2000–2002 „Metro Paryskie” w Szczecinie, Warszawie, Lublinie.
2001 „People 1948 – present” w Nowym Jorku.
2002–2003 wystawa retrospektywna w Paryżu, w Nowym Jorku, Atenach.
2004 „Szczecin wczoraj i dziś” oraz „Ziemia i Ludzie” w Bordeaux.
2004–2005 „POLSKI PARYŻ” w Warszawie w gmachu Senatu i Muzeum Historii, w Paryżu w Bibliotece Polskiej i Domu Kombatanta.
2008 „POLSKI PARYŻ” w Muzeum Narodowym w Gdyni.
2009 „Szczecin lat powojennych” w Szczecinie.
2009 „Retrospektywa – 60 lat z aparatem” (Szczecin,Warszawa,Poznań,Kraków).
2011 „Polski Paryż”  w PANie w Paryżu w ramach obchodów roku M. Skłodowskiej-Curie.
2011 „Maroko” i „Metro Paryskie” w Szczecinie.
2012 „Szczecinianie dawnych lat” w Szczecinie.
2012 „Polscy Fotografowie nieżyjący” w Szczecinie i w Poznaniu.
2012 „Francuscy Fotografowie Humaniści” w Szczecinie.
2012 „Ludzie na ulicach Kolonii” w Berlinie.

Ręce 018
© Krystyna Łyczywek


Szczecin - początek lat 50tych
© Krystyna Łyczywek


Dzieci 02
© Krystyna Łyczywek


Dzieci 06
© Krystyna Łyczywek


Dzieci 03
© Krystyna Łyczywek


Eforia Nord 1969
© Krystyna Łyczywek


Eforia Nord 1969
© Krystyna Łyczywek


Eforia Nord 1969
© Krystyna Łyczywek


10
© Krystyna Łyczywek


Podróże 114
© Krystyna Łyczywek


Niepełnosprawni 15
© Krystyna Łyczywek


Odbicia 34
© Krystyna Łyczywek


Odbicia 37
© Krystyna Łyczywek


Odbicia 46
© Krystyna Łyczywek


W imieniu Grupy literycznej Na Krechę i Artpub Galerii, chcielibyśmy zaprosić na promocję ksiązki Krystyny Łyczywek "Rozmowy o fotografii" połączoną z wystawą jej prac, która odbędzie się  12.10.2012 o godzinie 17:00 w klubie osiedlowym Krąg w Poznaniu, ul. Dmowskiego 37
.

Wstęp

Sztuki plastyczne dzielą się na najróżniejsze formy i style, od grafiki użytkowej po sztukę konceptualną. Chcielibyśmy w tym nowym dziale Artpub Galerii, przedstawiać artystów, którzy zajmują się własnie najróżniejszymi formami twórczości i stworzyć coś na kształt albumu szeroko pojętej sztuki plastycznej. Mam nadzieję, że z czasem każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie.
Artpub Album właśnie został otworzony. Zapraszamy do zaglądania :)